Image

MAKİNA MONTAJ DEMONTAJ İŞ GÜCÜ DESTEĞİ

Katı, sıvı ya da gaz hâlindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü elektrik santralleridir. Katı, sıvı, gaz hâlinde bulunan termik kaynağın uygun şartlarda ve uygun ortamda yakılarak yakıtın verdiği ısı enerjisinden ve genleşmeden faydalanılarak mekanik enerji elde edilir. Elde edilen bu mekanik enerjiden de alternatörler yardımı ile elektrik enerjisi üreten santrallere, termik santraller denir. Termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin birim maliyeti, hidroelektrik santrallerde üretilen elektriğe göre çok daha pahalıdır. Günümüzde kömür, doğal gaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi, petrol ürünleri, biogaz, nükleer yakıt gibi termik kaynakları kullanan çok sayıda termik santral vardır. Buhar Santralleri 2. Gaz Türbinli Santraller 3. Dizel Santraller 4. Nükleer Santraller Endüstriyel buhar kazanları imalat ve montajı, • Buhar kazanları kısmi veya proje bazında boru değişimleri, • Sanayi tesislerine yönelik demontaj ve montaj işlemleri, • Termik santral luvo ve gaz kanalları rehabilitsayonu revizyonu, • Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri, • Makine ekipman imalat ve montaj işleri, • Boru imalat ve montaj işleri, • Tank imalat ve montaj işleri, • Hidrolik üniteler ve hidrolik hatlar, • İzolasyon işleri, • Refrakter, • Çatı ve dış cephe kaplama, • Kumlama ve boya işleri, • Gemi imalat ve montaj işleri, • Fabrika depolama ve altyapı işleri

" Çalıştığımız Sektörler • Otomotiv • Enerji • İş Makinaları • Denizcilik • Makina sektörü "

Hidroelektrik santralleri Turbin ve Generator elektromekanik montajında, değişik tip makinaları Francis, Kaplan, Pelton, SAM v.b. Turbin ana giriş vanası ve yardımcı ekipmanları Hidroelektrik santrallerinin tüm mekanik ve elektrik yardımcı ekipmanlarını anahtar teslim olarak mühendislik, temin ve montaj işleri Anahtar teslim kapsamları için test ve devreye alma işleri Turbin ve Generator test ve devreye almak için gereken mühendis ve uzman personelin desteği sağlaması. .

Altınok Makina makina maden sanayi
Altınok Makina makina mekanik imalat montaj
Altınok Makina makina montaj
Altınok Makina makina petrol gaz sanayi
Altınok Makina makina proje danismanlik
Altınok Makina makina proje danismanlik musavirlik
Altınok Makina makina proje danismanlik musavislik
Altınok Makina makina revizyon demontaj montaj
Altınok Makina makina sertifikalar
Altınok Makina makina sunta mdf kagit sanayi
Altınok Makina makina temel muhendislik
Altınok Makina makina toprak sanayi
Altınok Makina makina ucucu kul sanayi
Altınok Makina makina ucucu kul tesisleri
Altınok Makina makine ekipman montaj
Altınok Makina manyezit
Altınok Makina mekanik montaj
Altınok Makina mekanik revizyon
Altınok Makina musavirlik kontrolorluk
Altınok Makina onisitici kulesi
Altınok Makina orman sanayi
Altınok Makina paketleme
Altınok Makina petrol gaz sanayi
Altınok Makina petrol gaz tesisleri
Altınok Makina petrol proses
Altınok Makina petrol tesisleri
Altınok Makina polietilen tesisi
Altınok Makina polipropilen tesisi
Altınok Makina rafinery tanklar
Altınok Makina rafinery tesisleri
Altınok Makina rafinery yaglama unitesi
Altınok Makina reject silosu
Altınok Makina seker fabrikasi
Altınok Makina sentetik kaucuk tesisi
Altınok Makina sevk hatti
Altınok Makina sinai su temini
Altınok Makina soda kulu
Altınok Makina soda kulu tesisi
Altınok Makina sogutma kulesi
Altınok Makina sulfurik asit tesisi
Altınok Makina termik santraller
Altınok Makina termik santralleri
Altınok Makina tesis revizyonu
Altınok Makina tozsuzlastirma
Altınok Makina ure amonyum tesisi
Altınok Makina ure fostaf tesisi
Altınok Makina ure tesisi
belt screw trough
bentonit tesisi
bentonit tesisi modernizasyon isleri
besiker besleyiciler
besiker dizayn ve imalati
besiker imalati
besiker konveyor imalati
besleyici hava kanali
betonarme projeler

MEKANİK VE MAKİNA REVİZYON MONTAJ DEMONTAJ


Perlit ve Benzeri Maden Genleştirme Tesisleri Perlit, uygun sıcaklığa hızla ısıtıldığı zaman gözenekli bir hale genleşen bir kayaçtır. Hem ham ürün hem de genleşmesi ile elde edilen ürün “perlit” olarak isimlendirilmektedir. Enerji Üretim Tesisleri
Çimento fabrikalarında ortaya çıkan atık ısı “Atık Isı Geri Kazanımı” (WHR) sistemleri ile elektrik enerjisine dönüştürülebilir. WHR sisteminde ön ısıtma kulelerine entegre edilen kazanlar “SP kazanlar” ve klinker soğutma ünitelerine entegre edilen ve soğutma prosesinden kaynaklanan atık sıcak gazları kullanarak buhar üreten kazanlar ise “AQC kazanlar” olarak adlandırılmaktadır. WHR sisteminde atık gazların enerjisinden faydalanarak buhar kazanlarında buhar üretilir. Daha sonra türbine gönderilen bu buhardan jeneratör yardımı ile elektrik enerjisi elde edilir. Türbinde elde edilen soğuk su ise tekrar sistemde kullanılabilir [53]. Kömür Değirmeni
Çimento fırını için gerekli ısı alev borusu vasıtasıyla toz kömürden elde edilmektedir. Kömür değirmeni, çalışma prensibi farin değirmenine benzeyen bir değirmendir. Değirmene giren yaş kömür ön ısıtıcıdan çıkan sıcak gazlarla kurutulurken istenilen inceliğe göre öğütülür. Kömür değirmenlerinde genellikle havalı bilyalı değirmenler kullanılmaktadır [8, 11]. Katkı Kırıcı
Demir cevheri, alçı, tras, kalker, cüruf v.b. hammadde ve katkı malzemelerinin kırılması için kullanılan bir kırıcıdır. Kırılma işleminden sonra bu malzemeler uygun stokhollere nakledilmektedir
Su Yumuşatma Tesisleri Enerji üretimi yapan çimento fabrikalarında kullanılan kazan suları için gereken yumuşak su ihtiyacının karşılanması amacıyla su arıtma tesisleri işletilmektedir. Bu tesislerde farklı prosesler uygulanması ihtimali söz konusu olmakla birlikte, genellikle iyon değiştirme ve ters ozmoz proseslerinden ibaret arıtma uygulanmaktadır.
yon Değiştirme İyon değiştirme prosesinde, suda bulunan sertlik yapıcı Ca ve Mg iyonları, suyun reçine dolu kolonlardan geçirilmesi ile reçine üzerinde tutulur.
Reçinenin iyon değiştirme kapasitesi tükendiğinde, rejenere edilmesi gerekir. Rejenerasyon amacıyla, kolonlardan gerektiği kadar tuz çözeltisi geçirilir ve ardından kolonlar yumuşak su ile yıkanır. Dolayısıyla, iyon değiştiriciler; atık tuz çözeltisi ve atık yıkama suları olmak üzere iki tip atıksu üretir. Ayrıca, kullanım ömrü dolduğunda atık reçine şeklinde katı atık da üretilir.

Altınok Makina Faaliyet Alanları

Makina Mekanik ve Yapısal Çelik