Image

MAKİNA MONTAJ DEMONTAJ İŞ GÜCÜ DESTEĞİ

Perlit ve Benzeri Maden Genleştirme Tesisleri Perlit, uygun sıcaklığa hızla ısıtıldığı zaman gözenekli bir hale genleşen bir kayaçtır. Hem ham ürün hem de genleşmesi ile elde edilen ürün “perlit” olarak isimlendirilmektedir.

" Enerji Üretim Tesisleri Çimento fabrikalarında ortaya çıkan atık ısı “Atık Isı Geri Kazanımı” (WHR) sistemleri ile elektrik enerjisine dönüştürülebilir. WHR sisteminde ön ısıtma kulelerine entegre edilen kazanlar “SP kazanlar” ve klinker soğutma ünitelerine entegre edilen ve soğutma prosesinden kaynaklanan atık sıcak gazları kullanarak buhar üreten kazanlar ise “AQC kazanlar” olarak adlandırılmaktadır. WHR sisteminde atık gazların enerjisinden faydalanarak buhar kazanlarında buhar üretilir. Daha sonra türbine gönderilen bu buhardan jeneratör yardımı ile elektrik enerjisi elde edilir. "

Türbinde elde edilen soğuk su ise tekrar sistemde kullanılabilir [53]. Kömür Değirmeni Çimento fırını için gerekli ısı alev borusu vasıtasıyla toz kömürden elde edilmektedir. Kömür değirmeni, çalışma prensibi farin değirmenine benzeyen bir değirmendir. Değirmene giren yaş kömür ön ısıtıcıdan çıkan sıcak gazlarla kurutulurken istenilen inceliğe göre öğütülür. Kömür değirmenlerinde genellikle havalı bilyalı değirmenler kullanılmaktadır [8, 11]. Katkı Kırıcı Demir cevheri, alçı, tras, kalker, cüruf v.b. hammadde ve katkı malzemelerinin kırılması için kullanılan bir kırıcıdır. Kırılma işleminden sonra bu malzemeler uygun stokhollere nakledilmektedir

Su Yumuşatma Tesisleri Enerji üretimi yapan çimento fabrikalarında kullanılan kazan suları için gereken yumuşak su ihtiyacının karşılanması amacıyla su arıtma tesisleri işletilmektedir. Bu tesislerde farklı prosesler uygulanması ihtimali söz konusu olmakla birlikte, genellikle iyon değiştirme ve ters ozmoz proseslerinden ibaret arıtma uygulanmaktadır.

MEKANİK VE MAKİNA REVİZYON MONTAJ DEMONTAJ

yon Değiştirme İyon değiştirme prosesinde, suda bulunan sertlik yapıcı Ca ve Mg iyonları, suyun reçine dolu kolonlardan geçirilmesi ile reçine üzerinde tutulur. Reçinenin iyon değiştirme kapasitesi tükendiğinde, rejenere edilmesi gerekir. Rejenerasyon amacıyla, kolonlardan gerektiği kadar tuz çözeltisi geçirilir ve ardından kolonlar yumuşak su ile yıkanır. Dolayısıyla, iyon değiştiriciler; atık tuz çözeltisi ve atık yıkama suları olmak üzere iki tip atıksu üretir. Ayrıca, kullanım ömrü dolduğunda atık reçine şeklinde katı atık da üretilir.

Altınok Makina Faaliyet Alanları

Makina Mekanik ve Yapısal Çelik